20 arinj tË shpËtuar jetojnË nË shtËpinË e tyre tË re tek pylli i arinjve prishtina

PYLLI I ARINJVE Prishtina gjendet 20 km larg nga kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, afër liqenit të Badovcit. Toka e dedikuar për PYLLIN E ARINJVE Prishtina e dhënë në dispozicion nga Komuna e Prishtinës ka një hapsirë prej 16 hektarëve.

Aktualisht afërsisht 10 hektarë janë përshtatur që të ofrojnë habitat sa më natyral për dhe shtëpi e përhershme për arinjtë e murrmë të cilët më parë janë mbajtur në restorane në Kosovë dhe Shqipëri. Tre nga arinjtë që tani jetojnë në PYLLIN E ARINJVE Prishtina janë sjellur kur kanë qenë vetëm disa javësh Ata ishin gjetur dhe pastaj u konfiskuan nga policia e Kosovës, pastaj u transferuan në PYLLIN E ARINJVE Prishtina në pranverën e vitit 2014. Tek PYLLI I ARINJVE Prishtina arinjtë jetojnë nën kujdesin dhe mbikqyrjen profesionale, në ambient të përshtatur për llojin e tyre.

ARINJTË TANË

Njihuni me 20 arinjtë tanë dhe tregimet e tyre.

puna jonË pËr arinjtË

Help for Bears

Improving the living conditions of bears in captivity worldwide

Më shumë
 Brown bears Ema, Ron and Oska

Our Standards of Care

FOUR PAWS BEAR SANCTUARY Prishtina, Kosovo

Më shumë
Bear

#saddestbears

Kampanja jonë për shpëtimin e arinjve të trishtuar

More

mësoni më shumë për arinjtë

Kërko